Skip to content

Obsługa prawna firm

Założenie i prowadzenie firmy wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Obejmuje szereg zadań, które należy wdrożyć, aby organizacja dobrze funkcjonowała. Firmy, które prowadzą działalność potrzebują pomocy biegłych prawników, aby zapewnić prawidłowy przebieg wszystkich procedur prawnych.

prawo
Autor: Troy David Johnston
Źródło: http://www.flickr.com

Osoby, które podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej sporadycznie dysponują wiedzą prawniczą i ekonomiczną. Zarządzanie organizacją wymaga ciągłego zaangażowania, dlatego trudno jest zajmować się bieżącymi sprawami firmy, a jednocześnie ciągle aktualizować swoją wiedzę w zakresie prawa. Z tego powodu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia kancelarii prawniczych oraz fachowej obsługi księgowej. Obsługa prawna firm obejmuje kompleksowe usługi z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych podmiotów. Poza obsługą prawną kancelarie zajmują się również doradztwem. Ich oferta przede wszystkim dotyczy bieżącej i długookresowej obsługi obrotu gospodarczego, sporządzania różnego typu umów handlowych, nadzorowania procesu negocjacji umów, zakładania i przekształcania przedsiębiorstw.

Prawo autorskie chroni twórców przed niezgodnym z prawem przywłaszczeniem utworu oraz jego rozpowszechnieniem przez osoby trzecie. Zgodnie z ustawą „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994r. przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe, plastyczne, muzyczne, wzornictwo przemysłowe. W zakresie usług świadczonych przez profesjonalnych prawników poszkodowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej i pozasądowej na wypadek, gdyby utwór został wykorzystany i rozpowszechniony bez jego zgody. Oferowana przez kancelarię usługa obejmuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty, w których prawo http://www.winski.pl/ autorskie odgrywa istotną rolę – instytucji kultury (muzeów, ośrodków kultury, filharmonii, ośrodków dokumentacji).

Kancelarie specjalizująca się w prawie autorskim trudnią się dochodzeniem roszczeń z tytułu prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej. Doświadczeni adwokaci świadczą usługi zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W zakres oferowanych świadczeń wchodzi ochrona prawa autorskiego, w tym ochrona marki i znaków towarowych, oraz nazw handlowych i wzorów przemysłowych. Petenci mogą również korzystać z usług kancelarii prawnej w przypadku zawierania umowy o korzystanie z utworu, ustalania tantiem, dochodzeniu praw w razie gdyby nie dotrzymano warunków umowy i wielu innych. Dodatkowo kancelarie prawne oferują pomoc w zakresie prawa reklamy, prawa autora do programów komputerowych, produkcji filmowych i radiowych, ochrony danych w Internecie. Adwokaci zapewnią przedłożenie wymaganych dokumentów, które poświadczą prawo – zajrzyj koniecznie – do utworu. Pełne udokumentowanie pozycji prawnej twórcy daje mu poczucie bezpieczeństwa ,a także gwarantuje wygraną na wypadek dochodzenia w sądzie swoich praw –

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

Required

Required

Optional

*