Skip to content

Egzekutor – co może natomiast czego nie ma prawa zająć?

Egzekutor zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z prawem, złożonym przyrzeczeniem oraz wytycznymi etyki zawodowej. Ale jakie są jego konkretne obowiązki oraz prawa? Przesłanką wszelkich działań egzekucyjnych powinien być mający moc prawną wyrok albo nakaz zapłaty podparty klauzulą wykonalności. Wtedy dopiero może ruszyć procedura windykowania należności.

Przy przeprowadzaniu swoich czynności komornik z Wrocławia obowiązany jest posiadać wydany przez Krajową Radę Komorniczą symbol identyfikacyjny.

dr Agata Krasiczyńska-Knuter

Na identyfikatorze winno znajdować się jego fotografia, imię, godność, zdefiniowanie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu przy którym funkcjonuje. Ma to na celu odpowiednią identyfikację jednostki dokonującej czynności a także zapobieganie ewentualnym przekroczeniom. Posiadając tytuł wykonawczy wrocławski komornik ma prawo (zobacz również kancelaria radców prawnych wrocław) wkroczyć do domu, a egzekwowany dłużnik powinien go wpuścić. Jeśli tego nie zrobi, windykator może zdecydować o przymusowym otwarciu i przeszukaniu mieszkania. W tym celu prosi o pomoc policję i w jej asyście dokonuje siłowego wkroczenia do mieszkania czy też na teren nieruchomości. Często powiązane jest to z wyważeniem drzwi.

Na ogół egzekucja prowadzona jest z konta bankowego, wynagrodzenia za pracę, emerytury, ruchomości (samochody, sprzęt AGD, kosztowności etc.), majątki (mieszkania, działki). Zajęte przez komornika obiekty wyprzedawane są w drodze aukcji publicznej, zaś pozyskane w tenże sposób środki oddawane na zaspokojenie roszczeń wierzyciela i spłatę kosztów prowadzonych czynności. Egzekucji podlegają wszystkie rzeczy znajdujące się we władaniu dłużnika. Władanie nie musi jednak oznaczać, że dłużnik jest ich właścicielem. Wrocławski komornik ma prawo przejąć takową rzecz, jednak na żądanie egzekwowanego musi uczynić stosowną wzmiankę w raporcie zajęcia. Swych racji możemy również dochodzić w sądzie. Windykator nie ma prawa zająć przedmiotów dłużnika oddanych kolejnym osobom we władanie, chyba iż osoby te przyznają, że dana rzecz należy do dłużnika i wyrażą zgodę na zajęcie.

Prawo również katalog przedmiotów, jakie nigdy nie podlegają zajęciu komorniczemu, a gdyby taka sytuacja jednak wystąpiła, przysługuje skarga na czynności komornicze . Spis takich rzeczy jest całkiem długa. Nie podlegają również egzekucji sumy i świadczenia w naturze na pokrycie kosztów lub podróży w sprawach służbowych, kwoty przeznaczane przez Skarb Państwa na specjalne cele (dla przykładu stypendia), a w pewnych częściach świadczenia z ubezpieczeń osobowych jak też pomocy społecznej. Na dodatek nie można zająć alimentów, świadczeń rodzinnych, porodowych oraz określonych dla sierot zupełnych.

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

Required

Required

Optional

*