Skip to content

Sprzeciw od nakazu zapłaty – sposób na odusnięcie niewłaściwie wydanego nakazu zapłaty

Postęp gospodarczy, ekonomiczny i technologiczny przyczynił się do stanowczego rozwoju społeczeństw. Zaczęły one wykonywać prace oraz czynności, których w wcześniejszych latach nie musiały prowadzić, gdyż nie było takiej konieczności. W związku z ich ukazaniem się musiały pozostać uregulowane ich kwestie formalne.

Regulowanie kwestii umów

dokument

Źródło: pixabay

Jednym z podstawowych praw, jakie musiało zostać unormowane oraz uaktualnione to prawo cywilne. Normuje ono wszelkie sprawy wiążące się z podpisywaniem przez jednostki różnych umów a także wszelkie sprawy tyczące się ich podpisania, ważności, wykonywania a także niedotrzymywania. W obecnych czasach obywatele nagminnie podpisują umowy z różnymi zakładami szczególnie świadczącymi różne usługi. Bardzo duża liczba ludzi ma różnorodne umowy podpisane kilkoma innymi zakładami.

Najczęściej dotyczą one dostarczania przez te zakłady różnorakich środków przekazu jak Internet, telefon czy telewizja. I tak na przykład każda jednostka chcąca mieć w domu Internet musi podpisać umowę z jednym z operatorów, który go do nich dostarczy. Przeważnie umowy te podpisywane są na pewien czas i potrzebują późniejszego ewentualnego rozwiązania w sytuacji chęci zmiany operatora bądź zupełnej rezygnacji z określonej usługi.

Kasacja nakazu zapłaty

Czasami przydarza się, że dana osoba rozwiąże umowę z firmą usługową i nie uiści wszystkich rachunków bądź nie pozostaną one poprawnie zaksięgowane. W takiej sytuacji może po kilku latach zostać dostarczony nakaz zapłaty łącznie z odsetkami.

Jeśli ten artykuł jest dla Ciebie ciekawy, sprawdź naszą informację (https://radca-pr.pl/contact/) opisującą analogiczny temat. Najprawdopodobniej ona również Cię zainteresuje.

Jest to sądowe zobowiązanie które kończy postępowanie cywilne.

Zazwyczaj zainteresowane jednostki nie mają wiedzy o tym, że takie postępowanie w ogóle się toczyło. Toteż otrzymując nakaz zapłaty przeżywają ogromne zaskoczenie.

Jeśli musisz poznać studiowany w tym miejscu temat, to kliknij tutaj i zdobądź pomocne info dodatkowo w podobnym portalu.

W takiej sytuacji dana osoba może w okresie dwóch tygodni od dnia dostania tego nakazu napisać sprzeciw od zapłaty. Powinno być one złożone na piśmie oraz skierowane do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty musi zawierać konkretne uzasadnienie oraz argumenty które popierają sprzeciw, tak jak w tym przypadku – Warto również, by sprzeciw od nakazu zapłaty miał załączniki z dowodami potwierdzającymi wszystkie podane okoliczności przeciwko żądaniu zapłaty.

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

Required

Required

Optional

*