Skip to content

Ocena jakości pracy pracownika – charakterystyka i korzyści

W średnich i większych firmach w większości przypadków w dużym stopniu dba się o organizowane działania i o jak najlepsze ich rezultaty. Dzieje się tak z kilku przyczyn. Przede wszystkim duże przedsiębiorstwa dają pracę większej liczbie osób. Z tego powodu podwładnych trudniej jest obserwować niż w przypadku mniejszych firm. Stosuje się różnorodne techniki i metody w celu oszacowania efektów działania przedsiębiorstwa jako całości. Na tę sumę jednak składają się efekty pracy pojedynczych pracowników.

Bardzo często zdarza się tak, że jakaś osoba pracuje (zobacz urlop ojcowski dokumenty) bardzo ciężko, podczas gdy zaangażowanie innych jest mniejsze, tak samo jak ich wkład w wyniki pracy firmy. Tego rodzaju wiadomości mogą być kłopotliwe, a niekiedy wręcz niemożliwe do zdobycia bez użycia określonych środków. Dlatego przeprowadzana jest tak zwana ocena pracownicza (czytaj więcej tu: ). Tym terminem obejmuje się szereg środków, za pomocą których uzyskuje się bardzo konkretne i pomocne informacje.

biznesmeni po pracy
Autor: The Elite Ayrshire Business Circle
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena pracownika umożliwia ustalenie szeregu szczegółowych informacji dotyczących jego samego. Jej najważniejszą zaletą jest fakt, że bada się pojedynczego człowieka, a nie wszystkich pracowników. Ma to większe zastosowanie w dużych przedsiębiorstwach, gdzie indywidualna osoba w pewnym sensie „ginie” i może być niedoceniona. W oparciu o taką ocenę określa się w pierwszej kolejności, czy i jak bardzo określona osoba nadaje się do danej pracy. Są więc wdrażane specjalne testy, na podstawie których ustala się, czy osoba ma oczekiwane cechy i w jakim stopniu są one wykształcone. Ocena (rzuć okiem na ocenie pracownika – https://behavio.pl/) pracownika bada także jego zaangażowanie w pracę oraz indywidualne efekty jego pracy. Obejmuje także tak ważne elementy jak zachowanie osoby na co dzień, zatem przede wszystkim stosunek do współpracowników i przełożonych. Obecnie bowiem jedną z najczęściej poszukiwanych cech u kandydata na stanowisko jest umiejętność pracy grupowej.

Ocena tego rodzaju miewa rozmaite konsekwencje dla samego pracownika. Z pewnością ocena okresowa pracownika (więcej tutaj: ), a zatem taka, która przeprowadzana jest raz na jakiś czas, będzie dla niego stresująca. Oprócz tego jednak w zależności od efektów oceny skutki mogą być różne.
Oceniana osoba może więc dostać awans lub go stracić. W skrajnych przypadkach może również zostać zwolniona.

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

Required

Required

Optional

*