Skip to content

O bezpieczeństwie w trakcie pracy

Bezpieczeństwo jest ogromnie istotne w każdym miejscu pracy. Niektóre z nich mają jednak taką specyfikę, że narażają swoich pracowników na znacznie większe Zagrożenie. Niebezpieczeństwo może wiązać się z różnego rodzaju czynnikami, wliczając w to przykładowo uszkodzenia ciała spowodowane nieuwagą lub nieprawidłowym wykorzystywaniem przyrządu. Znaczne niebezpieczeństwo wiąże się również z zawodami wymagającymi przebywania na sporych wysokościach.

W takich sytuacjach niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie pracowników tak, by ograniczyć zagrożenie wypadkiem.
pomiary drgań w fabryce
Źródło: sxc.hu

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników leży przede wszystkim w obowiązku pracodawcy. On również ponosi odpowiedzialność w sytuacji wystąpienia groźnego wypadku. Ważne są różnego rodzaju czynniki, przykładowo pulsacja ciśnienia. Mniej korzystna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy zatrudnia się ludzi bez umowy o pracę, a zatem „na czarno”. W takim przypadku pracodawca nie ponosi odpowiedzialności, a do tego odpowiednie warunki pracy często nie są stworzone.

Warsztaty i kontrole
Z uwagi na rolę bezpieczeństwa w zakładach należy urządzać odpowiednie warsztaty i szkolenia w zakresie BHP. Powinny być one dostosowane do rodzaju zakładu i warunków, jakie w nim panują. Oprócz tego potrzebne jest regularne dokonywanie kontroli różnego rodzaju aspektów. Na przykład przeprowadzane są pomiary drgań, hałasu i pozostałych elementów na stanowiskach pracy. W ten sposób określa się, czy warunki panujące w obrębie zakładu nie są szkodliwe lub niebezpieczne dla pracowników. W razie udowodnienia uchybień konieczna jest błyskawiczna ich likwidacja. Najlepiej zresztą, gdy kontrola dokonywana jest przez niezależne organy.

Odzież robocza
Na różnorodnych stanowiskach pracy niezbędne jest wykorzystywanie właściwej odzieży roboczej. Jej funkcją jest nie tylko zapewnienie takiego samego wyglądu wszystkim zatrudnionym w firmie. Ubrania takie przede wszystkim mają pełnić funkcję ochronną. Przykładowo na placach budowy nierzadko można zauważyć pracowników w typowych kolorowych hełmach ochronnych. Ochronne kombinezony mają przykładowo zapewniać izolację przed podwyższonymi temperaturami.

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

Required

Required

Optional

*