Skip to content

Jakie są najlepsze umowy związane z dzierżawą?

Dzierżawa jest to umowa pomiędzy dwoma podmiotami, dotycząca rzeczy, jaka będzie używana w wyznaczonym czasie przez dzierżawcę. Równocześnie dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu wyznaczony w umowie czynsz. Czynsz może być odprowadzany zarówno w pieniądzach, jak również w świadczeniach innego typu. Dzierżawa wiąże się oczywiście ze stworzeniem precyzyjnej umowy dzierżawy, jaka może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Powinniśmy wiedzieć także, że w sytuacji jakichkolwiek zmian dotyczących zasad dzierżawienia, potrzebny będzie także aneks do umowy dzierżawy.

Dzierżawa może dotyczyć wszelkiego typu obiektów. Zgodnie z obowiązującym prawem obiektem dzierżawy mogą być zarówno przedmioty ruchome, jak i nieruchomości. Odpowiedzialność w tej sytuacji w pełni spada na dzierżawcę i to on ma obowiązek dokonywania wszelkich napraw, żeby zachować przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym. Umowa dzierżawy zawsze jest dwustronna. Każda ze stron musi wiedzieć, że umowa dzierżawy musi zostać spisana jak (adwokatchojka.pl/) najbardziej precyzyjnie. Powinny zostać w niej uwzględnione takie aspekty jak np. strony umowy, obiekty dzierżawy, czas trwania umowy, rodzaj i wielkość opłat itd. Tego typu precyzyjne wyszczególnienie wszystkich zasad związanych z dzierżawą umożliwi efektywnie uniknąć wszelkiego rodzaju późniejszych kłopotów.

Czy zaciekawił Cię tekst? Tak? To wyrywamy się z newsem, że zrobiliśmy dla Ciebie bezpłatny dostęp (https://kancelariapp.pl/upadlosc-spolki-zoo/) do następnych notek pod podanym linkiem.

inwestycje mieszkaniowe

Autor: Frerk Meyer
Źródło: http://www.flickr.com

W umowie musi znaleźć się dokładnie opisany rodzaj wykonywania dzierżawy, dokument ten powinien także zobowiązywać dzierżawcę do ponoszenia różnego typu dodatkowych świadczeń, takich jak np. płacenie podatków i innych kosztów związanych z własnością tudzież posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Zarówno dzierżawca, jak i wydzierżawiający ma przeróżne zobowiązania, o jakich musimy pamiętać. Niestety dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Nie powinien on także bez pozwolenia właściciela oddawać obiektu dzierżawy osobom trzecim. Jeśli pojawiają się jakieś zmiany związane z zapisami w umowie, należy przygotować aneks do umowy dzierżawy. Po upłynięciu okresu umowy, dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy.

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

Required

Required

Optional

*