Skip to content

Obligacje

Istnieje wiele możliwości inwestowania pieniędzy. Rozwiązaniem może być inwestycja w obligacje. Obligacje to papiery wartościowe, które są emitowane w serii. Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji), co zobowiązuje go do spełnienia określonego świadczenia względem właściciela obligacji. Ponieważ Skarb Państwa występuje w tej relacji jako dłużnik, zapewnia tym samym wykup obligacji od wierzycieli i wypłacenie należnych odsetek. W tej transakcji odpowiada całym majątkiem, dzięki czemu obligacje stają się najbezpieczniejszą inwestycją oraz lokatą oszczędności.

Wyróżnić można obligacje oszczędnościowe oferowane osobom fizycznym oraz obligacje komunalne, które są przeznaczone dla inwestorów. Poza Skarbem Państwa emitentem obligacji mogą być banki hipoteczne, emitujące papiery wartościowe w postaci hipotecznych i publicznych listów zastawnych.

Obligacje komunalne
Samorząd terytorialny emituje obligacje komunalne, inaczej municypalne. Emitowane w formie papierów wartościowych obligacje te są bardzo atrakcyjnym sposobem lokowania kapitału. Korzyści z nich płynące odczuwają inwestorzy oraz społeczeństwo i gospodarka.

Inwestycje, papiery wartościowe
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Dla inwestorów są one korzystne, ponieważ emitent – samorząd terytorialny daje gwarancję wypłacalności, a zysk w postaci odsetek jest zwolniony od podatku (więcej informacji: tutaj. Społeczeństwo oraz podmioty gospodarcze mogą skorzystać z obligacji komunalnych dzięki możliwości pozyskania funduszy na finalizację różnych inwestycji, w tym budowę mostów i dróg oraz wydatki publiczne związane z oświatą, służbą zdrowia lub armią.

Zalety i wady obligacji komunalnych
Na obligacjach nie jest łatwiej zarobić niż na aukcjach, ale zapewniają one ochronę przed inflacją i są gwarancją dodatkowego zysku. Skala oprocentowania części obligacji pozwala zarobić ponad 15% w skali roku. Zysk przynoszą nie tylko odsetki, ale też możliwość sprzedania obligacji. Te, które są notowane na giełdzie można sprzedać okazyjnie po lepszych cenach. Możliwość ustalenia czasu wypłaty odsetek to zapewnienie wierzycielowi dodatkowej gotówki w najtrudniejszym okresie finansowym. Korzysta z tego również emitent, gdyż może zaplanować sprzedaż obligacji komunalnych, wtedy gdy spodziewa się zwiększonych wydatków na inwestycje. Kupno oraz sprzedaż obligacji prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Do niego należy również prowadzenie rachunku kupionych papierów wartościowych. Jeżeli szukasz też rzetelnych informacji o obligacjach przedsiębiorstw, wejdź na .

Banki hipoteczne
Banki hipoteczne to banki, udzielające kredytów hipotecznych. Są to dłużne papiery wartościowe, których emisariuszami mogą być wyłącznie banki hipoteczne. Ten rodzaj kredytów udzielany jest na cele budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego. Banki hipoteczne uzyskują środki finansowe na swoją działalność wypuszczając listy zastawne oraz obligacje, przyjmując lokaty terminowe, zaciągając pożyczkę (zobacz pożyczka pod zastaw nieruchomości bez bik). Hipoteczne oraz publiczne listy zastawne uważane są za papiery wartościowe o dużym poziomie bezpieczeństwa. Za jego zapewnienie odpowiada powiernik wybrany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

inwestycje
Autor: Damian Gadal
Źródło: http://www.flickr.com

Powiernik nadzoruje i kontroluje banki hipoteczne pod względem terminowości wypłat roszczeń wierzycielom (z tytułu nabytych papierów wartościowych). Kredyty hipoteczne są szczególnie popularne wśród funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Zainwestowane w ten sposób pieniądze można odzyskać wraz z odsetkami po 5-7 latach. Przez ten czas pieniądze są zamrożone, można jednak odsprzedać listy zastawne na rynku wtórnym przed upływem okresu zapadalności. Oferta banków hipotecznych jest zróżnicowana. Różnice dotyczą: wymagań odnośnie żródeł dochodów kredytobiorcy, możliwości wzięcia kredytu w różnych walutach, okresu kredytowania, dopuszczalnego wieku kredytobiorcy, możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. Decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, warto wziąć pod uwagę wszystkie wymogi.

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

Required

Required

Optional

*