Skip to content

Bezpieczne inwestycje

Autor: AMagill
Obligacje {dają|oferują opcję wypracowania bez porównania większych zysków, niż trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie bądź na depozycie bankowym. W ostatnich latach jednakże dekoniunktura i niepewność związana z problemami finansowymi licznych przedsiębiorstw sprawia, że inwestowanie na giełdzie łączy się z dużym ryzykiem. Czy w takich okolicznościach dalej zyskownie będzie inwestować swoje oszczędności?

Giełda to rodzaj rynku, na którym dochodzi do kupna i sprzedaży danych towarów. GPW, na której zachodzą transakcje kupna i sprzedaży takich instrumentów jak akcje, obligacje, warranty, opcje i certyfikaty inwestycyjne, stała się wyjątkowo popularna wśród indywidualnych inwestorów. Obligacje można dodatkowo rozdzielić na skarbowe (wypuszczane przez Skarb Państwa) oraz korporacyjne (oferowane przez firmy).

Obligacje należą do względnie bezpiecznych instrumentów giełdowych, a wielkość ryzyka inwestycyjnego wyrażana jest jako odpowiednie ratingi przyznawane różnym emitentom. Najbezpieczniejsze obligacje to obligacje skarbowe, które wypuszczają rządy państw. W Polsce istnieją obligacje skarbowe oszczędnościowe i rynkowe. Te pierwsze stanowią interesującą opcję na paroletnie inwestycje z kolei obligacje rynkowe mogą być w obrocie na GPW.Kupno i sprzedaż obligacji w Polsce prowadzi się na działającym od 2009 roku rynku Catalyst. Catalyst to platforma autoryzacji i obrotu wtórnego dla obligacji samorządowych czy listów zastawnych i innych dłużnych instrumentów finansowych.

Wracając więc do pytania czy warto inwestować – warto, ale ostrożnie. Im bardziej okazały zysk będziemy mogli osiągnąć tym poważniejsze ryzyko ponosimy i w tej kwestii nie nie oczekujmy zmiany.

Źródło: opracowanie własne

Spread The Love, Share Our Article

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

Comments

There are no comments on this entry.

Trackbacks

There are no trackbacks on this entry.

Add a Comment

Required

Required

Optional

*