Skip to content

Monthly Archives: Listopad 2012

Waga chłodni w branży produktów szybko zbywalnych

Wpierw należy rozwinąć skrót, który znajduje się w tytule tekstu. Artykuły FMCG to po angielsku fast-moving consumer goods. Odznaczają się tym, że są w ciągłym handlu ze względu na ich użyteczność. Do takich dóbr zalicza się wytwory spożywcze, używki oraz artykuły do mycia. Popyt na te artykuły jest stały, więc istnieje duża liczba kanałów dystrybucji oraz wolumen sprzedaży jest wielki. Jak już zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest dziedzina FMCG, zastanówmy się, z jakiego powodu chłodnictwo jest dla niej kluczowe.

Listopad 2, 2012

Read More

Drukowane dzieło sztuki

Mieszkanie zawiera duszę lokatorów. Jest sporo informacji, które można wyciągnąć z samego poznania czyichś czterech kątów. Przez całe dziesięciolecia kupujemy szpargały, wymieniamy meble, projektujemy wystroje. Wśród wszystkich rzeczy, które bywają w lokum, najbardziej prywatne są obrazy i fotografie.

Listopad 2, 2012

Read More